ריף כהן | Riff Cohen

ריף כהן בסושיאל מדיה ושירותי הסטרימינג:

יוני 2019 June

 

Riff cohen - dis moi

Lyrics: Patricia Cohen
Composition: Riff Cohen

- Lyrics -
Bonjour, comment tu vas?
Mmm... Comme ci, comme ça
D'où viens-tu, dis-moi?
Heu... de la cendre, je crois
Ah oui... ben oui
Mais des nuages aussi!
Que cherches-tu là?
Ma mission... ma voie!
Où est ta maison?
Tu la vois, c'est moi...
Où vas-tu comme ça?
Par-ci et par-là!

Dis-moi, dis-moi
De ci et de là
Dis-moi, dis-moi
La vie j'comprends pas

De l'argent, t'en as?
Et ben... d'après toi?
Et la vie?
Un jeu... pas toujours gentil!
Quel jeu?
Cherche l'équilibre, trouve le milieu
C’est la règle du jeu
Tu plantes tes racines, fais pousser des ailes,
Donnes ton amour inconditionnel

Dis-moi, dis-moi
De ci et de là
Dis-moi, dis-moi
La vie j'comprends pas

Et qu'est-ce que tu manges?
Bof je m'arrange...
Mais qui es-tu?
Une personne rien de plus
Quel est ton nom?
Ca dépend d'l'horizon
Et l'amour?
C'est ma loi depuis toujours
Et l'humour?
C'est ma foi sans détours 

Je veux être l'arbre des champs
Offrir mes fleurs à tout vent
Parmi les éléments
Vivre plus de cinq cents ans

Entre le ciel et la terre
J'ai des joies éphémères
J'aime mieux la vie
Quand l'amour irradie

Dis-moi, dis-moi
De ci et de là
Dis-moi, dis-moi
La vie j'comprends pas

- Credits -
Musical Production: Atar Mayner & Riff Cohen
Mix Roy Avital
Master Jordan Shultz
Recorded in Riff Cohen Studio

Directed by True Twins & Riff Cohen
Cinematography, Production & Editing by True Twins

Producer: Mai Sella
Choreography: Arian Findel
Styling: Odelia Atlsovitch
Gaffer: Amit Grant
Hair & Makeup: Ronelle Goshen

Dancers:
Arian Findel
Rotem Barazani
Adi Adga
Opal Inbar
Belly Dancer: Tina Girsch
Performance: Timna Rosenberg
Styling assists: Jonathan Yarin krief
Makeup assistant: Anne Levy

Thanks to:
Noam Noy (no-no)
Tzlil Nagar (otot)
Outside Society
Cafriat Hamoshav
Ya’aqov Itzhak Wolfson
Studio & Gear: Rushes